Prof.Dr. Sıddık YARMAN

Prof.Dr.Ayten KUNTMAN

Bölüm Başkanı

0212 473 70 70 - 17901   0212 473 70 70 - 17540  
yarman@istanbul.edu.tr akuntman@istanbul.edu.tr
Mikrodalga Tekniği, Elektronik Devreler AR Tümdevre Teknolojisi
     
     

Prof.Dr.Aydın AKAN

Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

0212 473 70 70 - 17541
0212 473 70 70 - 17914 ikarslan@istanbul.edu.tr
akan@istanbul.edu.tr Kontrol, PLC, SCADA, Enerji Üretim
Sistemleri
Sinyal İşleme, Telekomünikasyon
   

Prof Dr.Mukden UĞUR


Doç.Dr.Fırat KAÇAR
  0212 473 70 70 - 17915
0212 473 70 70 - 17839 fkacar@istanbul.edu.tr
mugur@istanbul.edu.tr AR Elektronik
AR Yüksek Gerilim Tekniği
     

Doç.Dr.Hakan DOĞAN

Y.Doç.Dr.Erkan ATMACA

Bölüm Başkan Yardımcısı
0212 473 70 70 - 17907
0212 473 70 70 - 17906
erkana@istanbul.edu.tr
hdogan@istanbul.edu.tr
ARTelekomünikasyon AR Elektrik Makinaları
     
Y.Doç.Dr.Niyazi ODABAŞIOĞLU Y.Doç.Dr. Aysel ERSOY
0212 473 70 70 - 17899
0212 473 70 70 – 17905
niyazio@istanbul.edu.tr aersoy@istanbul.edu.tr
Telekomünikasyon AR Yüksek Gerilim Tekniği
       
Y.Doç.Dr. Erol ÖNEN Y.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
0212 473 70 70 - 17897 0212 473 70 70 - 17897
eeerol@istanbul.edu.tr niyazik@istanbul.edu.tr 
Sinyal İşleme, Telekomünikasyon AR Biyomedikal, İşaret İşleme
       
Y.Doç.Dr. Neyir ÖZCAN SEMERCİ Y.Doç.Dr. Nevra BAYHAN
0212 473 70 70 - 17539 0212 473 70 70 - 17908
neyir@istanbul.edu.tr nevra@istanbul.edu.tr
AR Devreler ve Sistemler AR Kontrol Sistemleri
Assist.Prof. İbrahim Güneş Y.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ Öğr. Gör. Mahmut YALÇIN
0212 473 70 70 - 17781 0212 473 70 70 - 17877
gunesi@istanbul.edu.tr myalcin@istanbul.edu.tr
Yüksek Gerilim Tekniği
Sinyal İşleme, Telekomünikasyon
Öğr. Gör. Sefa ÇELİK


0212 473 70 70 - 17583
scelik@istanbul.edu.tr
ARMoleküler Spektroskopi, Biyolojik Aktif Moleküllerde Konformasyon Analizi